Εύκολο Tip

Βγάλτε τις φωτογραφίες σας υπό γωνία 45 μοιρών από την πηγή φωτός.

Εστίαστε στο θέμα σας και αλλάξτε την φωτεινότητα.